La Laia en una fotografia d'estudi

La Laia en una fotografia d’estudi.Comunions a Banyoles 2015