fotografia nen comunió

Reportatge comunió d’en Marc a la Draga i a l’estany de Banyoles