Reportatge Comunions Banyoles

sessio d’estudi fotogràfic de comunions fet a Banyoles