reportatge fotogràfic

reportatge, una fotografia de la maria en el meu estudi de banyoles