sessio d'estudi fotogràfic de la Laia fet en el meu estudi a Banyoles (Girona)

Sessio d’estudi fotogràfic ,seguiment nadons