Memorial Pedro Abreu 8+SM

“Memorial Pedro Hebreu”.Una competició de àmbit nacional amb la presencia de 35 Clubs de arreu de Catalunya i també d’Espanya.