Publicitat empreses

Una petita mostra de publicitat que podem fer per les empreses. Estoretes d’ordinador, posters per fira,ampliacions ò seguiment industrial de producte.

Una pequeña muestra de publicidad que podemos hacer por las  empresas. Alfombrillas de ordenador, posters por feria, ampliaciones ó seguimiento industrial de producto.
Publicitat empresa Autocars